Helse

Alt du trenger å vite om revens dvergbendelorm

Written by Maria Stangeland

Hva er egentlig revens dvergbendelorm – og hvordan unngår man det?

Opprinnelig publiser på hundehelse.no

Echinococcus mulitlocularis kalles også revens dvergbendelmark, eller revens lille bendelorm. Dette er en innvollsparasitt som kan leve i tynntarmen til mange forskjellige dyr. Denne bendelormen er ikke mer enn noen millimeter lang. Rovdyr fungerer som endeverter, dvs. at bendelormen kan fullføre sin livssyklus hos disse artene.

-“Rev regnes som den viktigste endeverten”

Mellomvert eller endevert

Rev regnes som den viktigste endeverten, men også ulv, mår og hund fungerer som endeverter. Katt kan også være endevert, men produserer små mengder egg. Egg fra bendelormen skilles ut med avføring fra disse rovdyrene og smitter andre dyr som får i seg disse. Også andre dyr enn rovdyr kan smittes. Disse vil da fungere som mellomverter. Det betyr at bendelormen ikke kan utvikle seg til voksne før de kommer inn i en endevert. De vanligste mellomvertene er smågnagere som mus og rotter, men også menneske kan være mellomvert. Hos mellomvertene danner bendelormen blærer i indre organer som inneholder larver. Når en endevert spiser en smittet mellomvert, utvikler bendelormen seg til det voksne stadiet i tarmen hos endeverten.

Livsfarlig for mennesker

Revens dvergbendelorm er ikke farlig for endeverten/hunden, men kan være svært farlig for mellomverten/mennesket. Mennesker smittes som regel ved kontakt med avføring eller forurenset jord, egg i pelsen til hunden, eller bær, frukt og grønnsaker forurenset med egg. Smittet hund og rev viser ingen tegn til sykdom. Dersom mennesker smittes, vil bendelormen danne blærer med larver i indre organer, særlig lever. Når det blir mange nok slike blærer i et organ, kan det føre til organsvikt. Utvikling av sykdom tar som regel lang tid (10–15 år). Revens dvergbendelorm hos mennesker er svært alvorlig, men heldigvis sjelden. Det er derfor strenge regler på at hund skal være behandlet mot dette før innreise til Norge. Parasitten finnes i de fleste europeiske land, særlig i Alpe-området.

Diagnose

Egg kan påvises i avføringen til hund, rev og andre endeverter. Hos døde dyr kan man undersøke tynntarmen. Hos menneske og andre mellomverter kan man påvise parasittblærer i indre organer.

Echinococcus multilocularis Bilde: Wikimedia Commons

Behandling

Hunden skal behandles mot revens dvergbendelorm mellom 24 og 120 timer (1–5 døgn) før innreise til Norge. Dette er en ormekur i form av tablett som må gis av veterinær og attesteres med dato og tidspunkt i hundens pass. I noen land gis ormekuren som injeksjon. Tabletten kan gis i Norge før avreise eller i utlandet så lenge den nevnte tidsfristen overholdes.

Hvis hunden skal være i utlandet mer enn 120 timer (5 døgn), skal tabletten gis av veterinær i landet hunden reiser til mellom 24 og 120 timer før innreise til Norge. Hvis det ikke er mulig å komme til veterinær i landet du skal reise til, er det mulig å komme inn i et behandlingsregime som gjør at hunden kan være utenlands i opptil 28 dager. I så tilfelle får hunden to tabletter med minst 5 og maks 28 dagers mellomrom i Norge før den drar. Disse skal på samme måte gis av veterinær. Hunden kan da oppholde seg utenlands i opptil 28 dager. Ny tablett gis deretter senest hver 28. dag for å fortsatt ha denne muligheten. Ved spesielle forhold kan de to første tablettene gis med kortere tids mellomrom, ned til 24 timer. Systemet er mest aktuelt for hunder som reiser regelmessig til Sverige.

På resept

I Norge er tabletten på resept. I en del andre land (bl.a. Sverige) selges den reseptfritt på apoteket. Eier kan da kjøpe denne selv, men må uansett til veterinær når den skal gis for attestasjon i passet. Det er ikke lenger mulig å skrive egenerklæring ved reise til Sverige. Tabletten skal inneholde virkestoffet praziqvantel og det finnes flere handelsnavn som f.eks. Droncit, Drontal comp, Profender og Milbemax. Det er ønskelig å bruke en tablett med færrest mulig virkestoff, derfor anbefaler Mattilsynet Droncit.

Tabletten virker ikke forebyggende. Det er derfor viktig å gi enda en tablett når hunden er tilbake i Norge. Dette bør gjøres i løpet av den første uken etter hjemreise. Tabletten etter innreise må ikke attesteres i passet og kan derfor gis av eier.

About the author

Maria Stangeland

Leave a Comment